class-Com.Tecnick.Color.Web

It appears that you are using AdBlocking software. The cost of running this website is covered by advertisements. If you like it please feel free to a small amount of money to secure the future of this website.

Class Web

Com\Tecnick\Color\Web

Web Color class

Com\Tecnick\Color\Css
Extended by Com\Tecnick\Color\Web

Direct known subclasses

Com\Tecnick\Color\Spot

Indirect known subclasses

Com\Tecnick\Color\Pdf
Namespace: Com\Tecnick\Color
Package: Color
Category: Library
Copyright: 2015-2015 Nicola Asuni - Tecnick.com LTD
License: GNU-LGPL v3 (see LICENSE.TXT)
Author: Nicola Asuni [email protected]
Since: 2015-02-21
Link: https://github.com/tecnickcom/tc-lib-color
Located at Web.php
Methods summary
public array
# getMap( )

Get the color map (name => hexhash)

public string
# getHexFromName( string $name )

Get the color hexadecimal hash code from name

public string
# getNameFromHex( string $hex )

Get the color name code from hexadecimal hash

public string
# extractHexCode( string $hex )

Extract the hexadecimal code from the input string and add the alpha channel if missing

public array
# getRgbObjFromHex( string $hex )

Get the RGB color object from hexadecimal hash

public Com\Tecnick\Color\Model\Rgb
# getRgbObjFromName( string $name )

Get the RGB color object from color name

private array
# getHexArray( string $hex )

Get the RGB array from hexadecimal hash

public float
# normalizeValue( float $value, integer $max )

Get the normalized integer value from [0..$max] to [0..1]

public Com\Tecnick\Color\Model
# getColorObj( string $color )

Parse the input color string and return the correspondent color Object

public float
# getRgbSquareDistance( array $cola, array $colb )

Get the square of the distance between 2 RGB points

public string
# getClosestWebColor( array $col )

Get the name of the closest web color

Methods inherited from Com\Tecnick\Color\Css
getColorObjFromCss(), getColorObjFromJs()
Properties summary
protected static array $webhex

Array of WEB safe colors #RRGGBBAA

# array( 'aliceblue' => 'f0f8ffff', 'antiquewhite' => 'faebd7ff', 'aqua' => '00ffffff', 'aquamarine' => '7fffd4ff', 'azure' => 'f0ffffff', 'beige' => 'f5f5dcff', 'bisque' => 'ffe4c4ff', 'black' => '000000ff', 'blanchedalmond' => 'ffebcdff', 'blue' => '0000ffff', 'blueviolet' => '8a2be2ff', 'brown' => 'a52a2aff', 'burlywood' => 'deb887ff', 'cadetblue' => '5f9ea0ff', 'chartreuse' => '7fff00ff', 'chocolate' => 'd2691eff', 'coral' => 'ff7f50ff', 'cornflowerblue' => '6495edff', 'cornsilk' => 'fff8dcff', 'crimson' => 'dc143cff', 'cyan' => '00ffffff', 'darkblue' => '00008bff', 'darkcyan' => '008b8bff', 'darkgoldenrod' => 'b8860bff', 'dkgray' => 'a9a9a9ff', 'darkgray' => 'a9a9a9ff', 'darkgrey' => 'a9a9a9ff', 'darkgreen' => '006400ff', 'darkkhaki' => 'bdb76bff', 'darkmagenta' => '8b008bff', 'darkolivegreen' => '556b2fff', 'darkorange' => 'ff8c00ff', 'darkorchid' => '9932ccff', 'darkred' => '8b0000ff', 'darksalmon' => 'e9967aff', 'darkseagreen' => '8fbc8fff', 'darkslateblue' => '483d8bff', 'darkslategray' => '2f4f4fff', 'darkslategrey' => '2f4f4fff', 'darkturquoise' => '00ced1ff', 'darkviolet' => '9400d3ff', 'deeppink' => 'ff1493ff', 'deepskyblue' => '00bfffff', 'dimgray' => '696969ff', 'dimgrey' => '696969ff', 'dodgerblue' => '1e90ffff', 'firebrick' => 'b22222ff', 'floralwhite' => 'fffaf0ff', 'forestgreen' => '228b22ff', 'fuchsia' => 'ff00ffff', 'gainsboro' => 'dcdcdcff', 'ghostwhite' => 'f8f8ffff', 'gold' => 'ffd700ff', 'goldenrod' => 'daa520ff', 'gray' => '808080ff', 'grey' => '808080ff', 'green' => '008000ff', 'greenyellow' => 'adff2fff', 'honeydew' => 'f0fff0ff', 'hotpink' => 'ff69b4ff', 'indianred' => 'cd5c5cff', 'indigo' => '4b0082ff', 'ivory' => 'fffff0ff', 'khaki' => 'f0e68cff', 'lavender' => 'e6e6faff', 'lavenderblush' => 'fff0f5ff', 'lawngreen' => '7cfc00ff', 'lemonchiffon' => 'fffacdff', 'lightblue' => 'add8e6ff', 'lightcoral' => 'f08080ff', 'lightcyan' => 'e0ffffff', 'lightgoldenrodyellow' => 'fafad2ff', 'ltgray' => 'd3d3d3ff', 'lightgray' => 'd3d3d3ff', 'lightgrey' => 'd3d3d3ff', 'lightgreen' => '90ee90ff', 'lightpink' => 'ffb6c1ff', 'lightsalmon' => 'ffa07aff', 'lightseagreen' => '20b2aaff', 'lightskyblue' => '87cefaff', 'lightslategray' => '778899ff', 'lightslategrey' => '778899ff', 'lightsteelblue' => 'b0c4deff', 'lightyellow' => 'ffffe0ff', 'lime' => '00ff00ff', 'limegreen' => '32cd32ff', 'linen' => 'faf0e6ff', 'magenta' => 'ff00ffff', 'maroon' => '800000ff', 'mediumaquamarine' => '66cdaaff', 'mediumblue' => '0000cdff', 'mediumorchid' => 'ba55d3ff', 'mediumpurple' => '9370d8ff', 'mediumseagreen' => '3cb371ff', 'mediumslateblue' => '7b68eeff', 'mediumspringgreen' => '00fa9aff', 'mediumturquoise' => '48d1ccff', 'mediumvioletred' => 'c71585ff', 'midnightblue' => '191970ff', 'mintcream' => 'f5fffaff', 'mistyrose' => 'ffe4e1ff', 'moccasin' => 'ffe4b5ff', 'navajowhite' => 'ffdeadff', 'navy' => '000080ff', 'oldlace' => 'fdf5e6ff', 'olive' => '808000ff', 'olivedrab' => '6b8e23ff', 'orange' => 'ffa500ff', 'orangered' => 'ff4500ff', 'orchid' => 'da70d6ff', 'palegoldenrod' => 'eee8aaff', 'palegreen' => '98fb98ff', 'paleturquoise' => 'afeeeeff', 'palevioletred' => 'd87093ff', 'papayawhip' => 'ffefd5ff', 'peachpuff' => 'ffdab9ff', 'peru' => 'cd853fff', 'pink' => 'ffc0cbff', 'plum' => 'dda0ddff', 'powderblue' => 'b0e0e6ff', 'purple' => '800080ff', 'red' => 'ff0000ff', 'rosybrown' => 'bc8f8fff', 'royalblue' => '4169e1ff', 'saddlebrown' => '8b4513ff', 'salmon' => 'fa8072ff', 'sandybrown' => 'f4a460ff', 'seagreen' => '2e8b57ff', 'seashell' => 'fff5eeff', 'sienna' => 'a0522dff', 'silver' => 'c0c0c0ff', 'skyblue' => '87ceebff', 'slateblue' => '6a5acdff', 'slategray' => '708090ff', 'slategrey' => '708090ff', 'snow' => 'fffafaff', 'springgreen' => '00ff7fff', 'steelblue' => '4682b4ff', 'tan' => 'd2b48cff', 'teal' => '008080ff', 'thistle' => 'd8bfd8ff', 'tomato' => 'ff6347ff', 'turquoise' => '40e0d0ff', 'violet' => 'ee82eeff', 'wheat' => 'f5deb3ff', 'white' => 'ffffffff', 'whitesmoke' => 'f5f5f5ff', 'yellow' => 'ffff00ff', 'yellowgreen' => '9acd32ff' )
 

? 2004-2019 – Nicola Asuni - Tecnick.com - All rights reserved.
about - disclaimer - privacy
足球胜负彩500开奖结果